ABC Kursanta

Badania lekarskie

Wykonaj badania dla kierowców a następnie uzyskaj orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Wykonaj zdjęcie

Kolorowe, wyraźne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm ( takie samo jak do dowodu )

Wiek

Jeśli w dniu zapisywania się na kurs nie masz ukończonych 18 lat , należy przygotować pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego. Do kursu możesz przystąpić już 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat.

Wydział Komunikacji

Udaj się do właściwego dla miejsca zameldowania Wydziału Komunikacji oraz złóż wniosek o wydanie PKK - Profil Kandydata na Kierowcę. Zabierz ze sobą : dowód osobisty/paszport , badania lekarskie, zdjęcie , oraz jeśli wymagana - zgodę rodzica. Na koniec zostaje już tylko formalność ! Ukończ nasz kurs aby z łatwością zdać egzaminy wewnętrzne oraz Państwowe. Po egzaminach dokonaj opłat urzędowych ( dotyczących wydania prawa jazdy ) w kwocie 100,50 zł .