Z nami prosto do celu...
...po Twoje PRAWO JAZDY!
Zapisy

W celu zapisania się na kurs: DZWOŃ 600 423 879

  1. Nalezy uzyskać od lekarza posiadającego uprawnienia do badań kierowców orzeczenie lekarskie dopuszczające nas do kursu na daną kategorią prawa jazdy BADANIA W SIEDZIBIE OŚRODKA
  2. Zaopatrzyć się w aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45mm (na wprost twarzy)
  3. Wypełnić Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór PDF)
  4. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, muszą uzyskać pozwolenie rodzica/opiekuna prawnego na uczestniczenie w kursie prawa jazdy
    Uwaga: na kurs kat. B można zapisać się najwcześniej na 3 miesiące przed ukończeniem
    18-tego roku życia.
  5. Po zebraniu w/w dokumentów udajemy się do Starostwa Powiatowego (Wydział komunikacji pok. 9) przy ul. Armii Krajowej 12, celem uzyskania numeru PKK (profil kandydata na kierowcę) 

          WSZYSTKIE niezbędne formularze oraz pomoc w ich wypełnieniu uzyskacie Państwo pod nr tel. 600 423 879

Z numerem PKK biegniemy do ESKI aby wreszcie zapisać się na kurs :)


 
Następny kurs:

 18 WRZEŚNIA

DZWOŃ 600 423 879 

ul.Grunwaldzka 12 (naprzeciwko wyjazdu z Targowiska na ul. Wesołej)

 SUPER CENA 2600